Agenda 2030

El 25 de setembre de l’any 2015, 193 països es van comprometre amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides i el seu compliment fins a l’any 2030.

Els objectius persegueixen la igualtat entre les persones, protegir el planeta i assegurar la prosperitat com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible. Un nou contracte social global que no deixi ningú endarrere.

WEBGRAFIA

https://www.agenda2030.gob.es/ca/objetivos/home.htm